NORÐDAHL, NARFI & SILVA

Einkamál | Sakamál | Ráðgjöf
Bóka tíma

Með lögum skal land vort byggja en með ólögum eyða.

– Njáls saga

Góð vinnubrögð leiða til góðrar niðurstöðu

Á lögmannsstofunni Norðdahl, Narfi & Silva er tryggt að viðskiptavinir okkar fái ávallt bestu þjónustu sem völ er á, af fagmönnum á því sviði lögfræðinnar sem þörf er á. Okkar kúnnar geta treyst því að þeirra mál fái þá athygli, sem það krefst.

Þjónusta

Einkamál

Norðdahl, Narfi og Silva veita persónulega og faglega þjónustu til einstaklinga, fyrirtækja og opinberra aðila á öllum helstu sviðum einkamálaréttarfars.  

Sakamál

Norðdahl, Narfi og Silva taka að sér verjandastörf á rannsóknar- og dómsstigi. Þá leggur stofan mikið upp úr því að krefjast miskabóta vegna ólögmætra rannsóknaraðgerða og/eða í kjölfar sýknudóma. 

Lögfræðileg ráðgjöf

Að höfða mál er stór og afdrifarík ákvörðun. Mikilvægt er að mál séu könnuð til hlítar og viðeigandi ráðgjöf sé veitt. Þá bætir það iðulega samningsstöðu viðkomandi að þekkja til hlítar réttarstöðu sína. 

Gjaldfrjáls fundur

Fyrsta viðtal hjá Norðdahl, Narfa og Silva er ókeypis og án skuldbindinga. Í vissum tilvikum tekur lögmannsstofan að sér mál þar sem engin þóknun greiðist nema tilskilinn árangur náist. Upphæð hinnar árangurstengdu þóknunar er þá samningsatriði hverju sinni. Að öðru leyti miðast þóknun við unnar stundir en nánari upplýsingar um tímgjald og skilmála má nálgast hjá stofunni.

 

Vantar þig lögfræðiálit?

Ef þú ert með einhverjar lögfræðilegar spurningar hvetjum við þig til þess að hafa samband við okkur, annað hvort í gegnum formið hér að neðan eða með því að senda okkur tölvupóst eða hringja í okkur. Fyrsti fundurinn með okkur kostar ekki neitt.

Starfsmenn

Magnús D. Norðdahl, lögmaður og eigandi

Magnús D. Norðdahl, lögmaður og eigandi

Magnús lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskólanum í Reykjavík árið 2014. Sama ár fékk Magnús lögmannsréttindi og stofnaði eigin lögmannsstofu sem hann hefur rekið með góðum árangri á umliðnum árum. Af fyrri störfum Magnúsar má nefna störf hjá Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Logos lögmannsstofu og Vátryggingafélagi Íslands. Þá er Magnús með B.A. – gráðu í heimspeki frá Háskóla Íslands.

Hægt er að hafa samband við Magnús í síma 868-2989 eða með því að senda honum tölvupóst á magnus@nns.is 

Guðmundur Narfi Magnússon, lögmaður og eigandi

Guðmundur Narfi Magnússon, lögmaður og eigandi

Guðmundur Narfi lauk meistaranámi í lögfræði við Háskólann í Reykjavík árið 2019 og öðlaðist málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi síðar sama ár. Starfsnámi lauk hann hjá Samkeppniseftirlitinu, þar sem honum gafst tækifæri til þess að kynna sér vinnubrögð og málsmeðferð eftirlitsins. 

Hægt er að hafa samband við Guðmund í síma 659-9006 eða með því að senda honum tölvupóst á gudmundur@nns.is

Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður og eigandi

Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður og eigandi

Helgi lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands árið 2015 og fékk lögmannsréttindi árið 2019. Í námi var Helgi virkur í félagsstörfum og sat meðal annars þrisvar í ritnefnd Úlfljóts, tímarits laganema, var aðstoðarmaður doktorsnema, framkvæmdastjóri atvinnunefndar, tók þátt í málflutningskeppnum og varð Orator Oratorum. Þá var Helgi aðstoðarkennari í almennri lögfræði, stjórnsýslurétti og eignarrétti við Háskóla Íslands auk þess að sinna kennslu fyrir Nóbel námsbúðir og Orator á sviði refsiréttar, stjórnsýsluréttar og réttarfars. Helgi hefur sinnt lögfræðistörfum fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur, Lánasjóð íslenskra námsmanna, Lagastofnun Háskóla Íslands, Fiskistofu, sýslumannsembættið á Hvolsvelli og bankaráð Seðlabanka Íslands svo eitthvað sé nefnt.

Hægt er að hafa samband við Helga í síma 868-2991 eða með því að senda honum tölvupóst á helgi@nns.is

Sunneva Björk Helgadóttir, laganemi

Sunneva Björk Helgadóttir, laganemi

Sunneva Björk lauk BA-gráðu í lögfræði við Háskólann í Reykjavík vorið 2021. Þar öðlaðist hún m.a. reynslu af því að veita endurgjaldslausa lögfræðiþjónustu í gegnum sjálfboðavinnu Lögréttu, félags laganema við Háskólann í Reykjavík.  Sumarið 2021 starfaði hún sem þjónustufulltrúi á innheimtu- og skráarsviði Skattsins. Haustið 2021 hóf Sunneva meistaranám við Háskólann í Reykjavík þar sem hún leggur meðal annars stund alþjóðlegan skattarétt og alþjóðlegan og evrópskan orkurétt.

Sunneva Björk hóf störf hjá Norðdahl, Narfi & Silva árið 2021.

 Hægt er að hafa samband við Sunnevu Björk með því að senda henni tölvupóst á sunneva@nns.is

Líney Dan Gunnarsdóttir, fulltrúi

Líney Dan Gunnarsdóttir, fulltrúi

Líney Dan lauk meistaranámi í lögfræði við Háskólann í Reykjavík árið 2016 en fyrir hafði hún BS-gráðu í sálfræði úr Háskóla Íslands sem hún lauk árið 2012. Líney er að klára BA-gráðu í lögfræði og er útskrift í janúar 2022. Líney hefur starfað sem laganemi/aðstoðarmaður lögmanna hjá Kópavogsbæ og Umboðsmanni skuldara og hefur því fengið að kynnast ýmsum verkefnum í stjórnsýslunni. Þar áður starfaði Líney í átta ár hjá Motus og svo síðar Lögheimtunni, eftir að hún hafði lokið meistaranámi í lögfræði frá HR.

Líney Dan hóf störf hjá Norðdahl, Narfi & Silva árið 2021.

Hægt er að hafa samband við Líney Dan með því að senda henni tölvupóst á liney@nns.is

Arndís Ósk Magnúsdóttir, laganemi

Arndís Ósk Magnúsdóttir, laganemi

Arndís er laganemi á þriðja ári við Háskóla Íslands. Meðfram námi hefur hún starfað við félagsvísindarannsóknir hjá Háskóla Íslands, tekið þátt í Lögfræðiaðstoð Orator – félags laganema og verið framkvæmdaliði Bóksölu Úlfljóts. Þá hefur hún verið virk í ýmsu mannréttindastarfi, meðal annars hjá Íslandsdeild Amnesty International.

Arndís Ósk hóf störf hjá Norðdahl, Narfi & Silva árið 2021.

Hægt er að hafa samband við Arndísi með því að senda henni tölvupóst á arndis@nns.is

Bryndís Torfadóttir, fulltrúi

Bryndís Torfadóttir, fulltrúi

Bryndís Torfadóttir lauk meistaranámi í lögfræði við Háskólann í Reykjavík árið 2021. Hún hefur hefur verið virk í félags- og fundarstörfum á sviði mannréttinda og innan háskólasamfélagsins, meðal annars sem formaður Málfundafélags Lögréttu og ritstjórnarmeðlimur Háskólablaðs HR. Hún hefur áður starfað hjá Kærunefnd útlendingamála, Kennarasambandi Íslands og Héraðsdómi Reykjavíkur. Bryndís hefur verið virk innan íslensku sviðslistasenunnar og var á meðal Grímuverðlaunaþega Sviðslistasambands Íslands fyrir dans- og sviðshreyfingar ársins 2021.

Bryndís hóf störf hjá Norðdahl, Narfi & Silva árið 2021.

Hægt er að hafa samband við Bryndísi með því að senda henni tölvupóst á bryndis@nns.is

Hafðu samband

Persónuverndarstefna